Strona Główna   |    O nas   |    Oferta   |    Artykuły   |    Psychoterapia   |    Kontakt   |

PSYCHOTERAPIA

W latach 60 w Anglii i w USA zaczęło rozwijać się stowarzyszenie pod nazwą Stowarzyszenie integracji psychologicznej Powstało ono gdyż powstał problem , jak połączyć różnorodne koncepcje psychologiczne w jedną całość. Zakładali oni że:
 
1. Trzeba próbować znaleźć czynniki wspólne w koncepcjach psychoterapeutycznych. O czynnikach wspólnych w różnych teoriach psychologicznych pisał Jareme Frenki. Zwrócił uwagę na to , że istota psychoterapii polega na „przywracaniu morale „ . To pojęcie nie ma nic wspólnego z przywracaniem moralności ale wiązało się z przywracaniem poczucia własnej wartości. Wg niego .przywracanie morale przebiega na bazie relacji psychoterapeutycznej . Związek terapeutyczny jest pierwszym wspólnym czynnikiem wszystkich systemów terapeutycznych Ważne jest przeniesienie i przeciwprzniesienie- jest to określony rodzaj relacji w której terapeuta musi się stać symbolem osoby znaczącej na którą jest pacjent wstanie przenieść uczucia do tej pory tłumione . Na której koncentruje swoją uwagę i odreagowuje urazy wczesano dziecięce w relacjach z osobami znaczącymi.
 
Psychoterapia musi stwarzać warunki umożliwiające klientowi przeżywanie uczuć.
Procesy poznawcze w psychoterapii - każda forma psychoterapii prowadzi do nabycia pewnej wiedzy ( o sobie ,o bliskich).
Każda psychoterapia prowadzi do zmiany zachowań wiedza zdobywana w procesie psychoterapii ma za zadanie zmianę zachowań pacjenta . W różnych szkołach te zachowania są różnie rozumiane ,ale proces psychoterapeutyczny ma prowadzić do zmiany ich.
 
2. Zaczęto tworzyć meta teorie w psychoterapii , która wykraczała poza 4 kierunki psychoterapii Ma ona zintegrować różne pomysły pochodzące z różnych teorii w jedną całość zaproponowano że aby skutecznie przeprowadzić psychoterapie, to trzeba wyróżnić elementy, które będą decydowały jak psychoterapia będzie wyglądała • Trzeba określić, jaki rodzaj zmian ma nastąpić, żeby pomóc pacjentowi w pozbyciu się przez niego objawów.
Te rodzaje zmian można scharakteryzować następująco:
 
l. zmiany objawów -jeżeli pacjent ma fobie przed zamkniętymi przestrzeniami ta fobia wystąpiła w wyniku jakiegoś nagłego wydarzenia . To lęk, który wystąpił w skojarzeniu z zachowaniem nie lenko rodnym ( jazda windą) . To jedynym czynnikiem , który powinno brać się pod uwagę myśląc o zmianie jest zmiana objawów.
 
2. zmiany interpersonalne - rodzaj relacji miedzy ludźmi jest źródłem zaburzeń, które produkują objawy.
3. Zmiany w obrębie systemów w jakich żyje człowiek. Dotyczy to rodziny oraz środowiska w którym żyje pacjent.
4. Zmiany w intrapsychcznych właściwości. Te zmiany to psychoanalityczny wgląd, zmiany w zakresie emocji. Jest to podstawowa rzecz od której należy zaczynać psychoterapie a mianowicie diagnoza -co powinno ulec zmianie , żeby pacjent mógł pozbyć się objawów .
Przeczytaj więcej informacji na: seksuolog wrocław